Elever hjælper venner, som er ofre for en digital sexkrænkelse

Undervisning om digitale sexkrænkelser handler om at lade eleverne skrive noveller og digte i faget dansk med et indhold, der handler om digitale sexkrænkelser i form af deling af billeder med et privat indhold uden samtykke.

Undervisning om digitale sexkrænkelser

Unge arbejder med hjælp til ofre for digitale sexkrænkelser, når det handler om deling af billeder uden samtykke

Delmålet med undervisning om digitale sexkrænkelser er at sætte fokus på det hjælpearbejde, der finder sted fra ven til ven uafhængigt af det omfattende hjælpearbejde som forældre, studievejleder og politi bidrager med. I undervisningen om digitale sexkrænkelser havde eleverne en indledende diskussion i klassen om, hvordan man støtter og hjælper en ven, som har fået delt et billede med et privat indhold uden samtykke. Deling af billeder uden samtykke kan blive et tema i undervisningen f.eks. i dansk eller mediefag.

Rammerne

Herefter gennemgik Pia Thorbøll rammerne for opgaven, både indholdet men også det læringsindhold der var bundet til faget dansk. I den forbindelse gennemgik Pia Thorbøll temaer omkring indhold, vinkling, argumentationsmodel og appelformer. Undervisning om digitale sexkrænkelser kan integreres i andre fag på STX, f.eks. mediefag.

Efterfølgende var Jesper Koppel på besøg og fortalte om projektet Landsdækkende hjælp til ofre for digitale sexkrænkelser og eleverne havde en diskussion i klassen om omfanget af digitale sexkrænkelser, elevernes erfaringer og kendskab til hændelser, hvor bekendte eller venner havde fået delt et billede.

Mellem første  og sidste modul, hvor evalueringen fandt sted, var der 3 uger.

Undervisningsplan

Emne: sproglige – og mediemæssige perspektiv

  1. modul à 95 min

Sproget i det offentlige og private rum

Lektie: Læs de to artikler om at få delt sit billede uden samtykke

Opgave 1: Arbejde i gruppe à 3 personer og diskuter følgende:

  • Overvej hvad er teksternes indhold
  • Hvad er teksternes vinkling og hvorfor?
  • Hvad er teksternes overordnede budskab? Opstil en argumentationsmodel
  • Hvilke appelformer er særligt fremtrædende og hvorfor?
  • Give en karakteristik af sproget. Find og begrund med eksempler fra teksten.
  • Overvej om der er forskel på teksternes kommunikationssituation og hvorfor?

Opsamling:

Hvilke holdninger kan der være til diskussionen om billeddeling?

Hvad synes I om den måde de forskellige sager om billeddeling præsenteres i medierne og hvad er

formålet med de forskellige fremstillinger?

Vi håber at få tilladelse til at offentlige gøre 3 eksempler på elevernes digte og noveller.

 

 

SKRIV TIL OS

Send os gerne en besked, hvis du har spørgsmål.

Sending

©digitaltoffer.dk et projekt støttet af Offerfonden

Log in with your credentials

Forgot your details?