digitaltoffer.dk ER STØTTET AF Rådet for Offerfonden

Digitaltoffer.dk er en hjemmeside som understøtter projektet, Landsdækkende hjælp til digitale ofre, støttet af Rådet for Offerfonden i 2017. Projektet er en fortsættelse af et pilotprojekt fra 2016 også støttet af Offerfonden under navnet: Hjælp til ofre for hævnporno og uddannelse af ressourcepersoner. Dette projekt var et samarbejde mellem konsulentfirmaet Koppelcom, Espergærde Gymnasium, Nordsjællands Politi og Offerrådgivningen i DK.

Det nuværende projekt er et samarbejdsprojekt mellem konsulentfirmaet Koppelcom, SSP-konsulenterne, offerrådgivere i Danmark (OID) og studievejledere ved ungdomsuddannelser, primært STX i 12 politikredse i DK. Projektet uddanner i 2018 ca. 100 deltagere med det formål at støtte ofre for digitale krænkelser med specielt fokus på deling af billeder og video uden samtykke. Projektet fortsætter i 2019, hvor deltagerne bl.a. kvalificerer og udvikler hjælpen til ofre for digitale krænkelser med baggrund i pilotprojektet, og de erfaringer som opsamlet i løbet af 2018 og 2019. Alle projektdele er støttet og finansieret 100% af Offerfonden.

Digitaltoffer.dk er kun delvist tilgængeligt for offentligheden. Digitaltoffer.dk er primært en side, hvor deltagerne i projektet deler viden og erfaringer i mødet med ofre for digitale krænkelser. Deltagerne er alle navngivne ressourcepersoner fordelt i landet på 12 politikredse og alle har været inviteret og gennemført et af projektets 12 kurser.

Deltagerne har på siden adgang til en spørgeguide, udviklet i samarbejde med Danmarks Statistik, hvor ofre deltager anonymt. Denne omfattende landsdækkende undersøgelse afsluttes i november 2019 og målet er at skaffe klarhed over mønstre i mødet mellem krænker og offer, offerreaktioner og forløbet under hjælpearbejdet.

Kontakt:

Ønsker du kontakt til projektet eller information om dele af projektindholdet er du velkommen til at kontakte projektansvarlige Jesper Koppel og Tijana Paludan Duus på info@digitaltoffer.dk

Et samarbejdsprojekt mellem konsulentfirmaet Koppelcom, SSP-konsulenter,
offerrådgivere i Danmark (OID) og studievejledere ved ungdomsuddannelser i 12 politikredse i DK

Landsdækkende hjælp til digitale ofre, støttet af Rådet for Offerfonden i 2017
Projektansvarlige Jesper Koppel og Tijana Paludan Duus på info@digitaltoffer.dk

Landsdækkende hjælp til ofre for digitale sexkrænkelser, støttet af Rådet for Offerfonden i 2017

SKRIV TIL OS

Send os gerne en besked, hvis du har spørgsmål.

Sending

©digitaltoffer.dk et projekt støttet af Offerfonden

Log in with your credentials

Forgot your details?