Projektets ressourcepersoner har mulighed for at indsamle interview med nuværende og tidligere ofre for digitale sexkrænkelser og ofre for billeddeling. Interviewet med ofret er anonymt.

Målet er at indsamle kvantitative data over 12 måneder frem til den 31. oktober 2019. Og formålet med interviewet er at identificere mønstre for de digitale sexkrænkelser og billeddeling og udvikle hjælpearbejdet for kommende ofre. Den unge bliver grundigt orienteret om formålet med interviewet og hvad de indsamlede besvarelser bruges til.

Interviewet gennemføres digitalt efter aftale med offeret.

Vigtig information til den unge inden interviewet.

  1. Den unge bliver orienteret om, at interviewet er anonymt og man aldrig kan identificere den unge eller den unges besvarelse.
  2. Interviewindholdet bliver brugt til at forbedre og målrette det fremtidige hjælpearbejde for andre unge.
  3. Projektet offentliggør det samlede resultat af alle interview i hele landet i slutningen af 2019 (næste år), og den unges besvarelse kan ikke identificeres.

Selve interviewet.

Der er forskellige muligheder for, hvordan interviewet kan gennemføres:

  • Intervieweren gennemfører interviewet på sin computer med den unge siddende overfor. (interviewet tager ca. 15 minutter)
  • Den unge sidder alene med computeren, mens intervieweren befinder sig i rummet uden at se den unges besvarelse.

Vi anbefaler ikke, at den unge alene gennemfører besvarelsen foran computeren. En ressourceperson skal være til stede.

Det er vigtigt, at den unge informeres om, at tvivl altid besvares med ved ikke.

Resultatet af de mange interview offentliggøres i forbindelse med det afsluttende pressearbejde næste år.

Interviewguiden kan hentes her på siden og du kan modtage et password ved at henvende dig til Jesper Koppel eller Tijana Paludan Duus på info@digitaltoffer.dk.

 

 

 

SKRIV TIL OS

Send os gerne en besked, hvis du har spørgsmål.

Sending

©digitaltoffer.dk et projekt støttet af Offerfonden

Log in with your credentials

Forgot your details?