Sådan hjælper du et offer for en digital sexkrænkelse

Et offer for en digital sexkrænkelse vil ofte ret sent i forløb søge om hjælp fra voksne, forældre eller ressourcepersoner. Derfor er det vigtigt at være opsøgende, når man f.eks. som underviser eller ressourceperson færdes blandt de unge.

offer digital sexkrænkelse

Det kræver omsorg at hjælpe den unge, som er offer for en digital sexkrænkelse

Følgende bør gøres i mødet med et offer for en digital sexkrænkelse

Få tillid til ofret ved en indledende samtale, hvor du omsorgsfuldt får et detaljeret overblik over karakteren og omfanget af den digitale sexkrænkelse. Handler det om deling af billeder og video, sms terror eller noget fjerde? Forsøg at få et overblik over omfanget af delingen. På hvilke platforme deles billederne? hvem har modtaget og delt billederne? Og kontakt din SSP eller det lokale politi for at få vurderet alvorsgraden i forhold til en eventuel overtrædelse af straffeloven.

Begræns delingen

Begræns delingen af billeder og video ved at kontakte sletdet.dk, politiet eller andre som har officiel adgang til f.eks. Facebook eller Messenger, hvor delingen ofte finder sted. I alvorlige tilfælde skal politiet kontaktes først, før sletdet.dk kontaktes. Dette for at sikre bevismateriale.
Brug håndteringsmodellen, som du finder her.

Hvis den unge går i skole eller er på en ungdomsuddannelse, er det en god ide, at kontakte studievejlederen, som ved præcis, hvordan der skal handles. Du kan også ringe til kommunen og bede om at tale med den lokale SSP-konsulent.

Offerrådgivningen

Du kan også kontakte offerrådgivningen i Danmark. Offerrådgivningen henvender sig primært til voksne, men du kan som forældre eller pårørende kontakte Offerrådgivningen, som kan hjælpe dig hurtigt videre. Offerrådgivningen er organiseret lokalt og har konsulenter alle steder i landet. På offerrådgivningens hjemmeside kan du se lokalt hvem du kan ringe til her.

Hvornår skal politiet kontaktes?

Det er vigtigt, at det overvejes nøje, hvorvidt politiet skal kontaktes. Det er altid muligt at kontakte politiet for rådgivning og vejledning, uden at det nødvendigvis ender med en anmeldelse. Kontakt eventuelt din SSP-konsulent, som altid vil have en direkte kontakt til det lokale politi.

Overtrædelse af straffeloven

Husk, at principielt er enhver deling af billeder og video uden samtykke en overtrædelse af straffelovens § 232 og § 264d. Det som afgør om politiet sigter en gerningsperson er en vurdering af karakteren og alvorsgraden af krænkelsen. Og fordi det ofte er unge under 18 år som optræder på billeder eller video, vil det samtidig være en overtrædelse af §235 om udbredelse af børnepornografi, hvis der er tale om billeder eller video med et seksuelt indhold.

Kontakt SSP

Kontakt kollegaer eller studievejledere, som har erfaring med håndtering af udsatte unge. De vil være erfarne ift. at handle målrettet i sager, hvor unge befinder sig i en krise. Foregår delingen på en folkeskole, vil det være oplagt at finde frem til skolens SSP-konsulent, som vil være parat til at håndtere unge i kritiske situationer og som samtidig har kontakt til politiet.

Vær omsorgsfuld

Vær omsorgsfuld over for den unge, som ofte befinder sig i en alvorlig personlig krise, hvor de har vanskeligt ved at overskue at komme i skole, opretholde et normalt socialt liv og falde til ro i situationen.
Læg en plan for hjælpearbejdet med den unge, mange uger frem i forløbet, fordi digitale sexkrænkelser har en tilbøjelighed til at dukke op igen og igen. Digitale sexkrænkelser i form af billeder eller video, kan dukke op i alle mulige sammenhænge på sociale medier. Det betyder, at man som ressourceperson skal indstille sig på et langvarigt hjælpearbejde.

Overhold tavshedspligten

Diskuter med kollegaer, hvis du er i tvivl, men overhold altid tavshedspligten mellem dig og ofret.
Husk, at du som offentligt ansat er underlagt den særlige underretningspligt, hvilket betyder at løftet overfor den unge om tavshedspligt kan blive udfordret.

SKRIV TIL OS

Send os gerne en besked, hvis du har spørgsmål.

Sending

©digitaltoffer.dk et projekt støttet af Offerfonden

Log in with your credentials

Forgot your details?