Modellen

Det vigtigste resultat af pilotprojektet i 2016 var udarbejdelse af en håndteringsmodel, som projektgruppen udviklede bl.a. på baggrund af 15 kvalitative interviews med ialt 15 ofre for digitale sexkrænkelser. Målsætningen med modellen er, at Nordsjællands Politi og Espergærde Gymnasium forsøgsvis anvender modellen i hjælpearbejdet, når ressourcepersoner møder et offer.

Projektet støttet af Rådet for Offerfonden

Efter pilotprojektets afslutning blev projektet støttet med næsten 1 mio kroner af Rådet for Offerfonden med bl.a. den målsætning, at ressourcepersoner i alle landets politikredse blev tilbudt en gennemgang af håndteringsmodellen. Derfor har projektgruppen i 2018 indtil nu besøgt 5 politikredse i Danmark og afholdt kurser for ialt 65 studievejledere, SSP-konsulenter, ungerådgivere, offerrådgivere og andre ressourcepersoner som møder ofre for digitale sexkrænkelser.

Inden nytår 2018 vil der være afholdt kurser i alle politikredse og projektet fortsætter i 2019 med indsamling af data og erfaringer. Det er projektgruppens forventning at håndteringsmodellen vil blive justeret i løbet af 2019.

Niveau 1.

Ofret reagerer uden særlig behov for hjælp

Billedet er enten med undertøj, bikini og/eller uden genkendeligt ansigt, men kan være billeder med forskellig grad af nøgenhed. Der er tale om en krænkelse, men i begrænset grad. Ofre for digitale sexkrænkelser har behov for målrettet, men kortvarig hjælp. Ressourcepersoner kan umiddelbart støtte ofret og hjælpe til en normalisering af situationen med omsorg og udredning af lokale forhold. Hjælpeforanstaltningerne er i form af een eller få støttende samtaler og altid kortvarigt.

Niveau 2.

Ofret reagerer med behov for hjælp.

Billedet er med nøgne dele af kroppen og kan både være med og uden genkendeligt ansigt. Der er tale om en krænkelse, men i begrænset grad og der er ikke umiddelbart tale om en straffelovsovertrædelse. Ressourcepersonerne yder øjeblikkelig målrettet hjælp for at normalisere situationen og berolige ofret med omsorg og udredning af lokale forhold. Ofret ønsker hjælp fra ressourcepersoner, men ikke nødvendigvis fra forældre og venner. Hjælpeforanstaltninger forløber over en kort afgrænset periode og kan omfatte kontakt til medieplatforme for at få fjernet billeder, kontakt til politiets ressourceperson med forespørgsel om visitation og rådgivende samtaler. Tilbud om konfliktmægling kan overvejes.

Niveau 3.

Ofret reagerer ude af kontrol med større eller mindre grad af panik

Billedet er et nøgenbillede med ansigt og ofret kan genkendes. Ressourcepersonerne yder øjeblikkelig målrettet hjælp, og det er nødvendigt at normalisere situationen og berolige ofret med omsorgsfulde samtaler. Det er nødvendigt at kontakte passive krænkere (i det omfang det er muligt) og medieplatforme, som deler billederne. Politiet afgør i hvilket omfang og hvordan billederne skal slettes fra forskellige platforme af hensyn til bevissikring. Spørgsmål vedr. politianmeldelse skal altid vurderes ved kontakt til en politiressourceperson. Hjælpeforanstaltninger forløber over en længere periode, hvor ressourcepersonerne udover støttende samtaler også har jævnlig kontakt med andre ressourcepersoner på undervisningsinstitutionen/politiet. Tilbud om konfliktmægling bør overvejes.

Niveau 4.

Ofret reagerer voldsomt og har stort behov for støtte fra ressourcepersoner

Billedet er et nøgenbillede eller et billede med erotisk eller pornografisk motiv af ofret med ansigt og eventuel fuld identitet og ofret kan genkendes. Der er tale om et omfattende hævnmotiv, måske suppleret af trusler. Billedet kræver politianmeldelse og øjeblikkelig kontakt til medieplatforme med ønske om at få fjernet billederne. Politiet afgør i hvilket omfang og hvordan billederne skal slettes fra forskellige platforme af hensyn til bevissikring. Ofret er ude af i stand til at håndtere situationen, og ofret har i en længere periode behov for hjælp fra ressourcepersoner med omsorgsfulde og støttende samtaler understøttet af eventuel psykolog, advokat m.v. Tilbud om konfliktmægling kan overvejes.

 

 

 

 

 

 

SKRIV TIL OS

Send os gerne en besked, hvis du har spørgsmål.

Sending

©digitaltoffer.dk et projekt støttet af Offerfonden

Log in with your credentials

Forgot your details?