Umbrellasagen

Umbrellasagen bliver offentliggjort den 15. januar 2018, da Rigspolitiet udsender en pressemeddelelse, hvor det fremgår at 1004 personer vil blive sigtet i en sag om bl.a. besiddelse og udbredelse af børnepornografi. Sagen er fra 2017, hvor 3 korte videoer og et billedemateriale med et seksuelt indhold deles på Facebook Messenger. Sagen efterforskes i 2017 og 2018 i adskillelige politikredse i samarbejde med det Nationale Cyber Crime Center (NC3).

Medvirkende i videoerne og på billedet kan identificeres og er under 18 år på det tidspunkt, hvor optagelserne har fundet sted.

Delt af 1004 personer

Videoerne og billedet er blevet delt af 1004 unge, hvorved de overtræder bl.a. straffelovens §235 om besiddelse og udbredelse af børnepornografi. Sagen er omfattende. Alle sigtede skal igennem en retsprocedure og stilles for en dommer, hvilket er en udfordring for landets domstolle. Umbrellasagen er ressourcekrævende og langvarig. Flere er efterfølgende blevet sigtet og det samlede antal er næsten op på 1200 sigtet i eftersommeren 2019.

Umbrellasagen

Byrettens dom

En af de tiltalte i sagen blev idømt 40 dages betinget fængsel. Dommen var begrundet i, at indholdet af videoerne og billedet var særdeles krækende og ydmygende for en medvirkende 15-årig pige. Den dømte havde delt videoen mindst 59 gange over en periode på en måned. En skærpende omstændighed var at den dømte havde kendskab til nogle af de personer, som optrådte i videoen og vidste hvilket gymnasium de gik på. Byretten dømte tiltalte efter straffelovens § 235 stk. 1 og stk 2, der omhandler besiddelse og udbredelse af børnepornografi og straffelovens § 232 om blufærdighedskrænkelse, fordi indholdet af videoerne var krænkende og modtagerne af videoerne ikke havde bedt om at få tilsendt videoerne.
Anklagemyndigheden valgte at anke dommen

Landsrettens dom

Landsretten vurderede, at den dømte kunne dømmes efter straffelovens § 235, stk. 1. Landsretten frifandt tiltalte for blufærdighedskrænkelse, idet landsretten ikke fandt det bevist, at tiltalte uopfordret havde delt videoerne og dermed krænket modtagernes blufærdighed. Landsretten frifandt tiltalte for besiddelse af børnepornografi, idet landsretten fandt, at strafansvaret var forældet.
“Landsretten stadfæstede byrettens dom og henviste til, at tiltalte over en periode på en måned foretog fem delinger af børnepornografisk materiale i lukkede chatgrupper til i hvert fald 35 personer, der for hovedpartens vedkommende måtte antages at være unge mennesker, der var jævnaldrende med tiltalte, og at videoerne viste seksuel aktivitet mellem andre jævnaldrende unge mennesker. ” (kilde: domstole.dk)

Forsvaret valgte at anke dommen til Højesteret.

Se en artikel om Højesterettens dom, her

Rigspolitiets, presseenhed
Frederik Kulager, Zetland
www.domstole.dk

SKRIV TIL OS

Send os gerne en besked, hvis du har spørgsmål.

Sending

©digitaltoffer.dk et projekt støttet af Offerfonden

Log in with your credentials

Forgot your details?